Skrevet av Finn Lervik
Partner / Advokat
Publisert 14. januar 2021
Finn Lervik

Norsk Tindesenter Eiendom AS fikk fullt medhold i Skatteklagenemnda

Norsk Tindesenter Eiendom AS leier ut lokaler til blant annet Norsk Tindesenter AS og er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Norsk Tindesenter AS driver museum med formål å vise tindesportens historie og er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for slik virksomhet. Som en del av tindemuseet ble det bygd en klatrevegg. Alle som betaler inngangsbillett til Tindesenteret får tilgang til klatrearealene, herunder klatreveggen. I åpningstiden er det også adgang til å kjøpe billetter som kun gir rett til å bruke klatrearealene.

Skattekontoret nektet Norsk Tindesenter Eiendom AS fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til byggingen av klatrearealene. Begrunnelsen var at arealene var eksklusivt til bruk i treningsaktivitet som faller utenfor merverdiavgiftsplikten, og dermed også utenfor den frivillige registreringen til Norsk Tindesenter Eiendom AS.  

Norsk Tindesenter Eiendom AS er av den oppfatning at klatrearealene er en del av museet og kan anses som et opplevelsessenter der museumsgjestene kan oppleve norsk tindehistorie og samtidig se og prøve hvordan klatring innendørs foregår. Ettersom klatrearealene samtidig brukes i treningsøyemed og som en del av museumsopplevelsen, mener Norsk Tindesenter Eiendom AS at klatrearealene må anses som myldreareal som omfattes av den frivillige registreringen. 

Norsk Tindesenter Eiendom AS fradragsførte derfor all merverdiavgift knyttet til oppføringen av arealene som leies ut til Norsk Tindesenter. 

Skatteklagenemnda fattet den 21. desember 2020 vedtak om at klatrearealene anses om en del av museumsopplevelsen og dermed faller inn under den frivillige registreringen til Norsk Tindesenter Eiendom AS. Norsk Tindesenter Eiendom AS fikk tilbakeført kr 4 000 000.  

Øverbø Gjørtz har bistått Norsk Tindesenter Eiendom AS i planleggingsfasen og prosessen frem til vedtaket i Skatteklagenemnda.

Tindesenteret.jpg
Fotograf: Nils Øveraas