Nils Grytten har tiltrådt som ny partner i vårt firma

Vi har gleden av å meddele at Nils Grytten 1. september 2017 tiltrådte som partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz. 

Nils Grytten arbeider med rådgivning og prosedyre innenfor flere fagfelt. Han yter juridisk bistand til leger og helsepersonell over hele landet, og er oppnevnt av Legeforeningens sentralstyre som leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis siden 2006. Grytten vil ha arbeidssted ved vårt kontor i Ålesund.

Vi ønsker Nils velkommen til oss!