Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 23. september 2022

Møt våre dyktige advokatfullmektiger

I Øverbø Gjørtz har vi per tiden fire advokatfullmektiger. – Her har vi svært gode rammer og forutsetninger frem mot advokatbevillingen. Vi får både variasjon og mulighet til spissing, samt at vi er en del av et stort og faglig dyktig miljø som gir oss både utfordringer, oppfølging og støtte på vegen, er de samstemte om.

traineer 2.jpg
Fra venstre Nicolai Støren, daglig leder/partner Finn Lervik, Fredric Holen Bjørdal, Marit Gridseth Flø og Elina Garberg Bjerkestrand, på taket av lokalene våre i Molde.

Advokatfullmektigene i Øverbø Gjørtz er:

Elina Garberg Bjerkestrand (35)
Sivil status: Samboer, to barn; Live (5) og Ulrik (3). Bor i Kristiansund.
Bakgrunn: Tok rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, ferdig i 2014.
Har tidligere erfaring fra NAV forvaltning, og som rådgiver hos innkjøpstjenesten i Kristiansund kommune.
Har jobbet som fullmektig i ett år, har fullført advokatkurset og vil være ferdig om cirka seks måneder. Er i god rute til å få advokatbevillingen ved utløp av advokatfullmektigperioden. 
Les mer om Elina her 

Fredric Holen Bjørdal (32)
Sivil status: Samboer, to barn, Oda (6) og Jone (4). Bor i Ørsta.
Bakgrunn: Tok rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, ferdig i 2018. Master i planlegging og ledelse fra Høgskulen i Volda, og har Sjefskurset fra Forsvarets Høgskole. Var stortingsrepresentant i åtte år, og satt i finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen.
Har jobbet som fullmektig i ett år, har fullført advokatkurset og er i god rute til å få advokatbevilling ved utløp av fullmektigperioden. 
Ler mer om Fredric her

Nicolai Støren (50)
Sivil status: Samboer med ballettpedagog, tre barn på 20, 18 og attpåklatten Erika (8). Bor i Molde. 
Bakgrunn: Tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2000. Har erfaring fra ett år i privat praksis, og så cirka 20 år i offentlig forvaltning, både stat og kommune.
Har fullført advokatkurset, og har cirka seks måneder igjen av praksisperioden. Er i god rute til å få advokatbevillingen ved utløp av advokatfullmektigperioden. 
Les mer om Nicolai her

Marit Gridseth Flø (41)
Sivil status: Samboer, to barn på ni og 11 år. Bor i Volda.
Bakgrunn: Rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, ferdig i 2007, mellomfag statsvitenskap (2001), Konflikthåndtering (2021) fra Universitetet i Oslo og konfliktmekling (2021) fra Universitet i Bergen. Har yrkesbakgrunn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Høgskulen i Volda. Kom til ØG fra jobb som administrasjonssjef ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.
Begynte i ØG 1. september, har gjennomført første del av advokatkurset.
Les mer om Marit her

Blir utfordret

Gode rammer og god oppfølging i advokatfullmektigperioden er viktig for hvor godt skolert hun/han er når de har advokatbevillingen på plass.

– Og det er nettopp det vi har i Øverbø Gjørtz. Her får vi prøve mye forskjellig, det er alltid et svar å få, og vi får varierte arbeidsoppgaver. Variasjon mener jeg er viktig i en startfase, kontra det å bli satt til å jobbe kunne med ett fagfelt, sier Elina.

– I realiteten er alle advokatene i firmaet prinsipaler, så vi blir utfordret på og har spesialisert oppfølging i alt fra merverdiavgift til strafferett. For meg personlig har det stor verdi, ettersom jeg da får lagt en bred saksbakgrunn, i tillegg til å få bryne meg på ting jeg kan fra før, legger Nicolai til.          

Bredde og spesialisering

Med våre 38 ansatte er Øverbø Gjørtz det største advokatfirmaet på nordvestlandet. Det er også noe gruppen mener har stor verdi.

– Det sier seg selv at det da blir et større miljø, der vi i realiteten kan dra veksler spisskompetanse innenfor alle rettsområder. Videre gir størrelsen på firmaet gode muligheter for å kunne spisse seg innenfor ett område, forklarer Marit.

Veldig tilfreds med oppfølgingen

Rent formelt har firmaet som ansetter fullmektiger ansvar for at de har saker – og at de har fremdrift. Struktur og organisering fungerer forskjellig fra advokatfirma til advokatfirma, men firkløveret i ØG er veldig tilfredse med hvordan praksis er i firmaet.

– Vår opplevelse er at alle har lyst til å hjelpe. Selv om våre ansatte er spredde på fire kontoret, i Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund, er geografi ingen hindring. Vi får hele tiden hjelp og oppfølging fra der spisskompetansen er, forklarer Elina. Mens Fredric supplerer:           

– Prinsipalene følger deg opp og «spiller deg god», og her er blant annet en policy om at vi ikke skal gå alene i retten første gang. Det er hele tiden vårt eget arbeid som ligger til grunn, men med oppfølging. Vi får følge sakene fra start til slutt, og får følge opp saker i prinsipalens navn. Vi har nevnt at det er pre at vi er et såpass stort firma, men samtidig er vi ikke større enn at vi som fullmektiger lærer helheten i advokatrollen bedre enn de gjør i de virkelig store firmaene. Vi blir rett og slett trygge i advokatollen.      

– Her er alltid utfordringer, og hjelp å få; om det er advokatteknikk eller fag, oppsummerer Nicolai.

Legger til rette for å  kombinere jobb og familieliv

En av mange fellesnevnere for de fire fullmektigene er at de er småbarnsforeldre. Det ser de heller ikke på som noe problem på vegen frem mot advokatbevilling. De opplever snarer tvert imot at ØG legger til rette for at man skal kunne kombinere jobb med det å være i en etableringsfase og/eller er småbarnsforelder.  

– Jeg er jo relativt ny i jobben, men det å ha småbarn oppleves ikke som å være noen hindring. Det er en sunn og fin balanse mellom tillit fra arbeidsgiver og ansvaret vi selv tar og viser, forklarer Marit.

Elina er også glad for å ha en arbeidsgiver som legger til rette for at man skal kunne kombinere karrieredrømmen med familieliv. 

 – Vi har alle samme erfaring, og det å ha familie og små barn er ingen hindring for oss. Det er krav til oss, på lik linje med de andre ansatte, men med fleksibiliteten og tilliten som Marit nevner får vi tilpasset alt. Vi har også normal arbeidstid, og legger den tiden og innsatsen som må til innenfor normal arbeidstid. Men den nevnte fleksibilitetene som arbeidsgiver gir, og ting som mulighet for hjemmekontor, bidrar til at det er enklere å få kabalen til å gå opp, sier hun. 

Vi er hele tiden på utkikk etter dyktige medarbeidere og talenter.

Er du advokat, og ønsker å jobbe i det trivelige, faglig sterke og største advokatfirmaet på nordvestlandet? Eller ønsker du å undersøke muligheten for ansettelse som advokatfullmektig? Hos oss kan du legge inne åpen søknad.