Skrevet av Marthe S. Urvik
Partner / Advokat
Publisert 10. mai 2022
Marthe S. Urvik

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig på plass

Pål Are Lilleheim har begynt i ei nyopprettet stilling som markeds- og kommunikasjonsansvarlig.

Pål Are Lilleheim
Pål Are Lilleheim er i gang som vår markeds- og kommunikasjonsansvarlig.


Pål Are vil i utgangspunktet ha kontorsted i Ålesund, men kommer også til å ha kontortid ved avdelingene i Molde, Kristiansund og Ørsta.

– Det utrolig spenstig å satse på ei slik stilling, som det Øverbø Gjørtz nå gjør. Å få denne muligheten er jeg derfor veldig takknemlig for. Og ikke minst er jeg veldig ydmyk for oppgaven som ligger i det å etablere stillingen, og å sørge for å levere på noe som er konstruktivt for egne ansatte, samarbeidspartnere, og ikke minst kunder/klienter og markedet generelt. Jeg ser virkelig frem til å få bruke verktøykassa mi på et helt nytt felt, og det å lære nye folk og forhold å kjenne, sier Pål Are.    

– Det er allerede gjort mye godt arbeid innenfor området, både på marked, profil og innfor andre deler av kommunikasjonsområdet. I Øverbø Gjørtz er det utrolig dyktige, faglig sterke og fremoverlente ansatte, så jeg har en solid grunnmur å bygge på. Nå blir det min oppgave å se på hvordan dette skal videreføres, hva som skal forsterkes og hva jeg kan bringe inn som nytt, sier han videre.

Pål Are kommer fra stilling i Kystverket, der han har jobbet med kommunikasjon og samfunnskontakt siden 2004. Den siste tiden har jobbet som kommunikasjonsansvarlig for gigantprosjektet Stad skipstunnel i 100 prosent stilling. Han har også erfaring fra journalistikk, byråvirksomhet og undervisning.  

Her kan du lese mer om Pål Are