Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 06. juli 2022

Les hva våre to siste traineer sier etter oppholdene hos oss

Jenny Natvik og Gjøran Løvik Orvik har nylig gjennomført trainee-opphold hos oss, i henholdsvis Ålesund/Ørsta og Molde. Begge har blitt utfordret og fått testet seg gjennom tre uker, og de er begge glade for mulighetene de fikk.

Gjøran Løvik Orvik

Som Molde-gutt ønsket Gjøran Løvik Orvik å erfare advokatbransjen i egen hjemby, men også i et miljø som er det største advokatkontoret på Nordvestlandet. Håpet var å få et innblikk i hvordan hverdagen til en advokat er, og å få testet seg på praktiske problemstillinger.

– Trainee-oppholdet i Øverbø Gjørtz har vært over alle forventninger. Faglig har det vært en åpenbaring å erfare hvor mange forskjellige saker og problemstillinger som faktisk kommer opp i det praktiske advokatarbeidet. Advokatene i firmaet har vært utrolig flinke til å inkludere meg under oppholdet. Jeg har fått vært med på klientmøter, rettsmøter og ander arenaer. Ikke minst har jeg fått spennende og krevende oppgaver som måtte gjøres på kontoret, som utarbeide utkast til prosess-skriv som skal inn til retten, forskjellige søknader og rettskildesøk. Jeg har lært utrolig mye av oppgavene, og ikke minst av de utrolig dyktige advokatene som i Øverbø Gjørtz, forteller Gjøran. Og fortsetter:

– Advokatene har vært svært flink til å ta seg tiden til å faktisk følge meg opp og svare på spørsmål jeg har hatt. Det har vært lav terskel for å stille spørsmål, uansett hvor dum de måtte virke. Jeg vil rette en spesiell takk til Marina Opstad, som har vært en utrolig god veileder og mentor gjennom oppholdet mitt. 

Fra oppholdet i ØG har Gjøran også fått med seg gode impulser for et område som fra før interesserte han veldig; kontraktsrett.

Gjøran Løvik Orvik.jpg
– Jeg har lært utrolig mye av oppgavene, og ikke minst av de utrolig dyktige advokatene som i Øverbø Gjørtz, sier Gjøran Løvik Orvik.


– Jeg har alltid hatt en interesse for kontraktsrett, og jeg fikk lagt til rette for å jobbe med oppgaver innenfor dette området. Etter trainee-oppholdet har denne interessen blitt større. Erfaringen fra ØG har fått meg til å innse hvor mange fordypningsmuligheter det er innenfor de ulike rettsområdene, og spesielt kontraktsretten.

Nå venter femte og siste år ved Universitet i Bergen for moldenseren.

– Til høsten skal jeg først på utveksling til Australia, ved Bond University. Der skal jeg tilbringe fire måneder, fra september til desember. Etter det vender turen hjemover, hvor jeg våren 2023 skal skrive min masteravhandling. Jeg har ikke helt bestemt meg for spesifikt tema eller problemstilling, men tanken er å skrive innenfor kontraktsrett eller erstatningsrett, eller for så vidt rett til erstatning i kontraktsforhold.

Ambisjonen til Gjøran er å få advokatbevillingen, og å kunne jobbe som advokat. – Etter oppholdet i Øverbø Gjørtz har jeg fått oppleve på nært hold hvordan det er å være advokat, hvor mye som kreves og hva jobben faktisk består av. Ambisjonen min er å bli en så god jurist/advokat som mulig. Jeg har lyst å utmerke meg faglig innenfor et spesielt rettsområde etter hvert, ettersom det skaper videre karrieremuligheter. Hvilket rettsområde det blir får tiden vise. 

Jenny Natvik

Jenny Natvik er nå ferdig med tredje året på rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, og ønsket seg trainee-opphold ved et advokatfirma utenfor de store byene.

– En motivasjon for meg til å søke om trainee-opphold i ØG var for å erfare hvordan et advokatfirma jobber og organiseres utenfor de største byene, og hva slags saker de jobber med. Inntrykket mitt er at det er et godt samarbeid mellom de fire kontorene, at de ansatte har både bred og spisset kompetanse, og ikke minst at de har en spennende arbeidshverdag, sier Jenny.

Forventningene hun hadde med seg inn i trainee-oppholdet var å få et innblikk i hvordan hverdagen er som advokat, og å erfare hvordan det de lærer på jussutdanningen brukes i praksis på ulike rettsområder. Og det føler Jenny at hun har fått.

Jenny Natvik.jpg
– Jeg har fått brynt meg på varierte oppgaver, og fått et godt innblikk i hverdagen i et advokatfirma. Oppholdet har virkelig gitt mersmak med tanke på fremtidig arbeid i advokatbransjen, sier Jenny Natvik.

Oppholdet var variert, både med hensyn til arbeidsoppgaver og hvilke rettsområder jeg fikk jobbe med. Advokatene i ØG er veldig dyktige og erfarne, og gjennom oppholdet har jeg fått mulighet til å jobbe sammen med flere av dem. Inntrykket mitt har vært at alle har vært opptatt av at trainee-oppholdet skulle bli så lærerikt som mulig, blant annet gjennom tilbakemeldinger på oppgavene jeg fikk. Terskelen for å stille spørsmål og diskutere problemstillinger har også gjennomgående vært lav, er Jennys oppsummering av oppholdet.

Til høsten skal hun i gang med fjerdeåret, i første omgang med strafferett. Så skal hun videre med prosess og allmenn formuerett.

– Det er greit å ta ferie nå, men jeg er glad for å ha hatt trainee-plass ved ØG på tampen av skoleåret. For det har vært veldig motiverende, og oppholdet har gitt mersmak for arbeid i advokatbransjen, understreker Jenny Natvik. 

Øverbø Gjørtz tilbyr normalt én til to studenter et treukers trainee-opphold på henholdsvis vår- og høstparten. Studenten må ha kommet inn på master i rettsvitenskap, og fortrinnsvis ha fullført tredje avdeling. Traineen får en midlertidig ansettelsesavtale og mottar lønn for den tiden de er hos oss, og de får sitt eget kontor med det de trenger av utstyr. Vi ønsker å tilby våre traineer å delta i klientmøter, rettsmøter og forhandlinger. Samtidig som traineen får mulighet til å utforme brev, prosesskriv, notat og andre betenkninger.

Ønsker du å være vår neste trainee? Da kan du lese mer, og søke her.

Traineer i ØG

Her kan du lese hva andre traineer har sagt om sine opphold hos oss.