Legalfullmakt - Nærståendes representasjonsrett

Legalfullmakt er et alternativ til vergemål, når det er behov for hjelp til dagligdagse gjøremål. Familiemedlemmer kan dermed hjelpe til uten å måtte oppnevnes som verge. Les mer her