Advokat
Publisert 20. desember 2023
Elina Garberg Bjerkestrand

Krav til kvinneandel i styrer

Norge har som første land i verden foreslått at kvinneandelen i mellomstore og store bedrifter skal være minst 40 prosent. Reglene blir gradvis innført allerede fra 2024, og vil i første omgang omfatte cirka 8000 selskaper.

Møte1.jpg
På landsbasis er kun 20 prosent av styremedlemmene i næringslivet kvinner. Det ønsker regjeringen å endre på. (Foto: ØG/Tone Molnes)


20. desember ble endringsloven for kjønnssammensetning i styrer (Lov om endringer i foretakslovgivningen mv.) vedtatt i Stortinget.

(Artikkelen ble første gang publisert på ovgj.no 23.06.2023. Oppdatert 20.12.2023.) 

I dag er kvinneandelen i styrer i aksjeselskaper på 20 prosent. For 20 år siden var tallet 15 prosent. Regjeringen mener utviklingen går for sent, og legger derfor fram krav til kjønnssammensetningen i norske styrer. Forslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO.

– Likestilling og mangfold i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping. Skal vi lykkes med omstillingen må vi slippe alle gode krefter til. Mange jobber aktivt for å få bedre kjønnsbalansen i styrerommene, men utviklingen går dessverre alt for sakte, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Om kravene

Forslaget gjelder styrene i norske foretak av det regjeringen omtaler som «en viss størrelse», totalt om lag 20 000 selskaper. Tiltaket skal realiseres gjennom fem trinn i en overgangsperiode – som tilsier at den gradvise innføringen skal være gjennomført innen 1. juli 2028. 

For foretak med mer enn tre styremedlemmer, skal maksimalt mellom 67 og 50 prosent av disse ha samme kjønn, avhengig av hvor mange det er i styret. I praksis blir dette et 40-prosentkrav. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Gradvis innfasing

Første trinn skal oppfylles innen 31. desember 2024, år og vil omfatte om lag 8000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. 
Innen 30. juni 2025 skal andre trinn oppfylles. Trinnet omfatter foretak med flere enn 50 ansatte, samt samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer. I tillegg vil stiftelser som er næringsdrivende eller har utdeling som formål være omfattet.  

Innen 30. juni 2026 gjelder dette også foretak med flere enn 30 ansatte. Fra 2025 omfattes selskaper med omsetning på over 70 millioner. 

30. juni 2028 er frist for å oppfyllelse i siste trinn, som gjelder dette også selskaper med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. 

Sett i gang med rekruttering av styremedlemmer!

Beregninger viser at allerede fra neste år blir det behov for om lag 6 600 nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner.

Forslaget vil føre til at de berørte selskapene må rekruttere bredere. Vi tror større kjønnsbalanse – uavhengig av kvotering – kan føre til økt innovasjon, bedre arbeidsmiljø og økt verdiskaping.

Blant ansatte i ØG har vi flere kvinner og menn som har styreverv i ulike selskaper og organisasjoner. Vi er av den oppfatning at det ikke er kjønn som er avgjørende for valg av styremedlemmer, men viljen og kompetansen. 

ØG har god kjennskap til regionens næringsliv og kan bistå med å finne kandidater. 

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz gir rådgivning innenfor alle sider av virksomhetsstyringen.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat.