Invitasjon til seminar om ny personvernforordning (GDPR) torsdag 1. februar kl 8-9:15

I samarbeid med vår kompetansepartner Vindel, inviterer vi til morgenseminar vedrørende ny personvernforordning (GDPR).

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), trer i kraft i mai 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Her får dere vite om hva som blir nytt og hva dere i praksis kan gjøre for å forberede dere. Dette blir en kortfattet og nyttig gjennomgang for både nye og etablerte bedrifter. 

Kaffe og frukt serveres fra kl. 08.00. Innlegg fra Øverbø Gjørtz starter kl. 08.15 og varer omtrent en time. Arrangementet er en åpen del av VINDEL KOMPETANSEFORUM og er gratis, men husk påmelding til sindre.stavnesli@norcorp.no innen onsdag 31. januar kl. 12.00. Setter pris på om dere melder deltakelse så tidlig som mulig slik at vi får organisert lokale etter oppmøte.

Vel møtt!