Invitasjon til Eiendomsdagen 2017

Eiendomsdagen 2017 finner sted 9. november på Waterfront Hotel i Ålesund, og 15. november på Quality Hotel Alexandra i Molde. Arrangementene går fra kl 16-19, med sosial samling i våre lokaler etterpå.

Eiendomsdagen i 2017 består av tre elementer. Peder Normann Raknes fra PN Raknes AS går først gjennom markedssituasjonen for næringseiendom i Møre og Romsdal.

Vi erfarer at mange eiendomsaktører blir overrasket når de innser at reglene om eiendomsskatt og formueskatt kan medføre urimelig høy verdsettelse av næringseiendom. Sammen med Peder Normann Raknes gir skatteavdelingen i Øverbø Gjørtz konkrete eksempler og råd til fremgangsmåten for å unngå skattebelastning på et sjablonmessig grunnlag som kan være for høyt. Vi går også gjennom tre nye dommer innen merverdiavgift med stor betydning for eiendomsbransjen.

Eiendomsavdelingen i Øverbø Gjørtz avslutter med «Eiendomsnytt». Her forklarer vi relevante nyheter det siste året samt kommende endringer av betydning for eiendomsbransjen. Eksempler er ny eierseksjonslov fra 2018, rettspraksis knyttet til eiendomsutvikling (rettsvern), foreslått forbud mot enkelte opsjonsavtaler innen eiendom, offentligrettslige mangler, endringer i aksjelovens regler om finansiering av næringseiendom, konsesjonsregler mv. 

Etter kurset samles vi i lokalene til Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz for sosialt samvær. Det vil bli servert fingermat og noe å leske strupen med. Vi håper du vil delta!

Påmelding:

Molde: molde@ovgj.no 

Ålesund: hss@ovgj.no