Invitasjon: Statsbudsjettet 2017

Torsdag 13.10.2016 kl 10-13 på Scandic Hotell Kristiansund

Skatte- og avgiftsreglene for 2017
Endringer i aksjeloven
Nye dommer mv.

Lunsjmøte med eksperter fra Nordmøre Revisjon og Øverbø Gjørtz

Påmelding: post@nordmore-revisjon.no eller 715 715 00 innen 11.10.16