Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 21. desember 2023
Pål Are Lilleheim

Hva er reglene for overføring av ferie?

«Nytt år – nye muligheter,» sies det ofte. Men ferie du ikke har tatt i året som gikk kan fort bli en mulighet du ikke får benyttet. Men det finnes regler for overføring av ferie. Her har du noen av retningslinjene.

Hovedpunkter for overføring av ferie

Ferie og sommer 2.jpg
Under visse betingelser kan du overføre ferie til neste år. (Illustrasjonsfoto)


Hovedregelen er at arbeidstakere har rett til 25 virkedager med feriefritid hvert år, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for å legge til rette for dette. Samtidig må arbeidstaker primært avvikle denne ferietiden hvert år. Det er likevel er det mulig å overføre noe av ferien under visse betingelser.

Her gir vi deg – både arbeidstaker og arbeidsgiver – kort oppsummert noen hovedpunkter for overføring av ferie:

Overføring av ferie etter avtale (ferieloven § 7 nr. 3):

  • Skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år.
  • Overføring av mer enn 12 virkedager er ikke tillatt.
  • Gjelder kun for virkedager (ikke søndager eller helligdager).
  • Noen arbeidstakere med krav på femte ferieuke kan overføre denne hvis avtalen tillater det.

Overføring av ferie grunnet sykdom (ferieloven § 9 nr. 1):

  • Ferien kan utsettes ved sykdom før eller under ferieavvikling.
  • Helt arbeidsufør arbeidstaker kan kreve utsettelse med legeerklæring.
  • Tilsvarende antall virkedager kan utsettes ved helt arbeidsuførhet under ferien.
  • Ingen begrensning for antall dager som kan overføres ved sykdom.

Overføring av ferie grunnet foreldrepermisjon (ferieloven § 9 nr. 2):

  • Feriedager kan overføres til neste år ved manglende ferieavvikling på grunn av foreldrepermisjon.
  • Spesifikke regler for ferieavvikling under foreldrepermisjon finner du i § 9 nr. 2, som du kan lese her.