Senioradvokat
Publisert 09. juli 2024
Elisabeth Elliott Midtgård

Husk reglene om skatt på naturalytelser i ferien

Har du bonuspoeng opptjent på arbeidsreiser? Da må du ha tunga beint i munnen om du skulle falle for fristelsen å benytte disse privat. I denne artikkelen gir vi deg en liten oppfriskning på hva som er reglene knyttet til skatt på såkalte «naturalytelser».

Skatt på naturalytelser


Skatteregler på naturalytelser.png
– Skulle du falle for fristelsen å benytte bonuspoeng opptjent på jobbreiser i ferien, må du huske på at du har plikt til å oppgi dette som lønn, skriver advokat Elisabeth Elliott Midtgård i denne artikkelen. (Illustrasjon: Canva)

Naturalytelser er goder som du som ansatt mottar i forbindelse med jobben din, men som ikke er penger. Typisk kan være bonuspoeng fra reiser eller overnattingsopphold, rabatter, gaver eller lignende. Disse godene skal i hovedsak rapporteres på lik linje som lønn, og betales skatt av. 

Hovedregelen er at alle goder som mottas som et ledd i ditt arbeidsforhold, fra arbeidsgiver eller arbeidsgivers forretningsforbindelser, er skattepliktige.

Regelendringen som kom i 2019

At slike goder er skattepliktige, er ikke noe nytt. Fordeler vunnet ved arbeid har alltid vært skattepliktige. Ved årsskifte i 2019 kom imidlertid en regelendring som tydeliggjorde denne skatteplikten, samt tydeliggjorde arbeidsgivers rapporteringsplikt. I tillegg fikk vi klarere regler knyttet til verdsettelsen av naturalytelser. Utgangspunktet er at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi.

Det er ikke bare goder mottatt fra arbeidsgiver som er skattepliktig. Også goder som mottas fra tredjeparter, dersom det er tilstrekkelig tilknytning mellom fordelen som mottas og arbeidet, omfattes av skatteplikten.

For arbeidsgiver er det viktig å huske på at slike goder skal rapporteres på lik linje med ordinær lønn, samt at det videre skal foretas skattetrekk og betales arbeidsgiveravgift på beløpet. Arbeidsgivers ansvar for rapportering gjelder også for goder mottatt fra tredjeparter.

Som arbeidsgiver er det derfor viktig at man har system og rutiner som:

  • Sikrer at arbeidsgiver mottar nødvendige opplysninger om fordeler mottatt gjennom tredjeparter.
  • Vurderer skatteplikten i det enkelte tilfelle.
  • Sikrer rapportering av skattepliktige ytelser i a-meldingen, gjennomføre forskuddstrekk og betaling av arbeidsgiveravgift.
  • Sikrer riktig verdsettelse av naturalytelsen.

Skattefritak for personrabatter og gaver

Rabatter som arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver, eller arbeidsgivers kunder eller leverandører, regnes som personalrabatter og er skattefrie forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

  • Varen/tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet (også inkludert konsernselskap).
  • Samlede rabatter for den ansatte kan ikke overstige 8000 kroner per år, per arbeidsgiver. 

Det er heller ikke lenger noe unntak for ansatte i transportselskap som får fribilletter til transportreiser. Også her vil den samlede rabatt som kan mottas skattefritt være på 8000 kroner.

For gaver kan arbeidsgiver, når visse vilkår er oppfylt, gi skattefrie gaver inntil 5000 kroner årlig til den enkelte ansatte. Gaven må ytes som en generell ordning i bedriften – typisk julehilsen. Det kan også gis oppmerksomheter/gaver av bagatellmessig verdi ved sykdom eller andre lignende anledninger. For jubileum gjelder egne regler. 

Våre gode råd til ferien

Skulle du falle for fristelsen å benytte bonuspoeng opptjent på jobbreiser i ferien må du derfor huske på at du har plikt til å oppgi dette som lønn. De fleste arbeidsgivere har i dag enten innført et forbud mot å benytte slike goder privat, eller pålagt den enkelte arbeidstaker å rapportere slik privat bruk. Er du arbeidsgiver kan det være lurt å sende ut en liten påminnelse rett over ferie for å sikre at dere mottar den informasjonen som dere skal fra deres ansatte.

Det enkle er ofte det beste; la jobbreiser være jobbreiser – hold disse adskilt fra ferieturen selv om bonuspoengene brenner i lomma.

Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss for nærmere rådgivning.

God ferie! :-)