Grødal utnevnt i styret i Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Partner/advokat Lars Erik Grødal er utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet til styret i Eksfin med virkning fra 1. juli 2021. Fra samme dato blir GIEK og Eksportkreditt Norge offisielt slått sammen til Eksportfinansiering Norge. Eksfin skal forvalte det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet og blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Foruten Grødal er følgende personer utnevnt til styret i Eksfin:

  • Morten Støver, Nordland, styreleder
  • Ingelise Arntsen, Vestland, styremedlem
  • Siri Hatlen, Viken, styremedlem
  • Karin Bing Orgland, Oslo, styremedlem
  • John G. Bernander, Agder, styremedlem
  • Leiv Kallestad, Rogaland, styremedlem

Pressemelding fra næringsminister Iselin Nybø (V)https://www.regjeringen.no/no/...

Pressemelding fra GIEK: https://www.giek.no/presse-og-...

– Jeg er glad for at det er stort engasjementet rundt Eksfin, og at vi har fått på plass et solid og kompetent styre som kan bistå norsk næringsliv på en god og profesjonell måte, sier næringsminister Iselin Nybø (V), i en pressemelding. Eksportfinansiering Norge vil by på det beste fra dagens GIEK og Eksportkreditt. Alle våre nåværende finansieringsordninger og tjenester for eksportrettet og innenlandsk næringsliv blir videreført. Det gjelder både transaksjonsbasert rådgivning, låne- og garantiprodukter. Eksfin vil være et supplement til det private markedet, slik GIEK og Eksportkreditt er det i dag. I Øverbø Gjørtz arbeider partner/advokat Lars Erik Grødal som rådgiver for næringslivet med hovedvekt på selskapsrett og transaksjoner. Lars Erik har også bred erfaring innen restrukturering og insolvensbehandling. – Jeg er glad og ydmyk for utnevnelsen, og jeg gleder seg til å ta fatt på arbeidet som styremedlem i Eksfin, og på den måten bli bedre kjent med, og bistå, nasjonalt næringsliv, sier Grødal.