Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 18. oktober 2022
Pål Are Lilleheim

Ga nyttig kunnskap om eierskifte til medlemmer i bondelaget

Senioradvokat Marit Moe Rasmussen og partner/advokat Øystein Remme holdt nylig kurs eierskifte for Møre og Romsdal Bondelag. – Et veldig matnyttig kurs, var tilbakemeldingen fra deltagerne.

Bondelaget 2.JPG
Øystein Remme forklarer om odelsrett til ei lydhør forsamling. (Foto: Møre og Romsdal Bondelag)


Øystein Remme
  og Marit Moe Rasmussen  er samarbeidende advokater for Møre og Romsdal Bondelag. De er begge advokater med spesialkompetanse til å bistå i saker for landbruket.

Møre og Romsdal Bondelag inviterer årlig til kurs i eierskifte, og teamene de var innom på samlingen i år var blant annet odelsrett, konsesjon, arv, skattemessige forhold og formuesforhold mellom ektefeller og samboere.

– Dette er nyttige kurs for alle som nærmer seg et eierskifte på gården. Målgruppen er i utgangspunktet alle som har tilknytning til gården, både ny og gammel generasjon. Det er mye å sette seg inn i og mye å ta stilling til i anledning en overdragelse. Og det er godt om en kan bruke god tid til å modne frem og planlegge et eierskifte, sier de i bondelaget. 

– Mange ulike hensyn veier inn, og det er til dels kompliserte regelverk man skal manøvrere seg gjennom ved et eierskifte. Spesielt ser vi at skattemessige hensyn veier tungt for hvordan man velger å gjennomføre overdragelsen, sier Rasmussen om temaene som ble behandlet på dagsseminaret. 

Bondelaget1.JPG
Marit Moe Rasmussen og Øystein Remme. (Foto: Møre og Romsdal Bondelag)