Skrevet av Sturla Dalhaug
Partner / Advokat
Publisert 03. juli 2023
Sturla Dalhaug

Forslag til nye permitteringsregler i fiskeindustrien

Reglene er begrunnet med den uforutsigbare tilgangen på råstoff i næringen, spesielt når det gjelder bedrifter som benytter villfisk. Den viktigste av særreglene er at fiskeindustribedrifter ikke har lønnsplikt under permitteringer, inkludert en arbeidsgiverperiode på 15 dager.

I en fersk rapport presentert 30. juni, har en partssammensatt arbeidsgruppe foretatt en grundig evaluering av de spesielle reglene som gjelder permitteringer i fiskeindustrien.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med advokat Fredric Holen Bjørdal

Ifølge rapporten, har fiskeindustrien gjennomgått betydelige endringer over tid, spesielt med økende tilgang på fisk fra oppdrett. Denne endringen har gjort råstofftilgangen mer forutsigbar, og har derfor utfordret gyldigheten av særreglene. Arbeidsgruppen, med unntak av Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, mener at det er mulig å skille fiskeindustrien i to, basert på råstoffkilde. Dette betyr at særreglene vil fortsette å gjelde for deler av næringen som benytter villfisk, mens de ikke vil gjelde for deler av næringen som benytter oppdrettsfisk.

Arbeidsgruppen anbefaler også at det bør være klarere definisjoner i regelverket om hvilke sektorer som skal omfattes av særreglene. De understreker at havbruk (dvs. oppdrett) ikke bør inngå i disse særreglene.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidsgruppen, dvs. NHO, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, LO, NNN og Fellesforbundet, mener at perioden med rett til dagpenger bør utvides fra 26 til 52 uker innenfor en 18 måneders periode for den delen av fiskeindustrien som skal omfattes av særregler. Arbeidsgruppen påpeker også behovet for mer forskning på permitteringsatferd og utfallene for de permitterte etter dagpengeperioden på 26 uker.

Rapporten redegjør også for trender og utvikling i fiskeindustrien, permitteringsomfang, og presenterer dagens regelverk for bruk av permitteringer. Den inneholder en detaljert gjennomgang av særreglene for fiskeindustrien og hvordan de har blitt praktisert av Nav.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har uttalt at hun vil lese rapporten nøye før hun vurderer hvordan funnene kan følges opp.

Hovedspørsmålet nå er hvordan denne rapporten vil påvirke fremtidige permitteringsregler i fiskeindustrien og hvilke konsekvenser dette vil ha for både arbeidsgivere og arbeidstakere i denne viktige norske næringen. Det er ikke klart om regjeringen vil prioritere å fremme forslag til lovendringer basert på rapporten, og når dette eventuelt vil skje.