Skrevet av Sturla Dalhaug
Partner / Advokat
Publisert 13. juni 2022
Sturla Dalhaug

Er du klar? Ny hjemmekontorforskrift fra 1. juli

Samtidig med at store deler av arbeidslivet går inn i sommerferiemodus, trer en ny forskrift om hjemmekontor i kraft. Den viderefører mye fra den gamle forskriften, men inneholder også enkelte endringer som både arbeidsgivere og arbeidstakere bør kjenne til. Her får du ei oppsummering.

charles-deluvio-20WoowHnS5k-un02.jpg
Vær obs! på at det er noen endringer i den nye hjemmekontorforskriften.

Når gjelder forskriften? 

Hjemmekontorforskriften gjelder bare for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Dermed omfatter den ikke arbeid som utføres på hytta, på et hotellrom eller ved andre former for fjernarbeid. Forskriften gjelder heller ikke for hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig. 

Det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid

Hovedregelen er at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at avtalen er på plass. Avtalen skal blant annet fastsette omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid og forventet varighet.  

Krav til arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Den nye forskriften tydeliggjør at arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når det arbeides på hjemmekontor. Dette medfører egentlig ingen endring fra den gamle forskriften, men kan bidra til å fremheve viktigheten av psykososiale forhold ved hjemmearbeid. 

Forskriften regulerer ikke hvilket utstyr arbeidsgiver må sørge for, eller hvilke utgifter arbeidsgiver må dekke i forbindelse med hjemmekontoret. Dette er det fortsatt opp til den enkelte arbeidsgiver å avgjøre. I noen arbeidsforhold er dette regulert i avtale eller virksomhetens personalhåndbok. 

Arbeidstidsreglene gjelder også for hjemmearbeid

En viktig endring sammenliknet med den gamle forskriften, er at den nye forskriften ikke har særregler om arbeidstid på hjemmekontoret. Det betyr at fra 1. juli vil arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelde også for hjemmearbeid. Videre betyr det at eventuelle avtaler om hjemmekontor som er basert på den gamle forskriftens særregler, nå må justeres i tråd med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn 

En annen nyhet er at Arbeidstilsynet nå har fått myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene forskriften. Det betyr at de for eksempel kan kontrollere at det foreligger skriftlig avtale om hjemmekontor. Fysisk tilsyn på hjemmekontoret krever imidlertid samtykke fra arbeidstaker. 

Ønsker du å lese hele forskriften, så finner du den på Lovdata.  

I Øverbø Gjørtz har vi spesialiserte advokater innen arbeidsrett, og kan bistå om du er arbeidsgiver  eller arbeidstaker. Ta kontakt dersom det er forhold som du eller dere trenger bistand til.