Eiendomsskatten skrives ut i disse tider

Flere kommuner har på grunn av kommunesammenslåing vedtatt at alle boliger, fritidshus, tomter og næringseiendommer vil få ny takst. Taksten benyttes som grunnlag for å beregne eiendomsskatten, og ny takst vil gjelde fra 01.01.2020. 

Flere kommuner benytter Skatteetatens boligverdi som grunnlag for beregning av eiendomsskatt av bolighus, mens fritids- og næringseiendommer vil takseres. Klagefristen på eiendomsskatt, herunder grunnlaget for beregning av eiendomsskatt (takst), er seks uker fra utskrivningen i din kommune. 

For «klage» på verdi av boligeiendom i de kommuner som benytter Skatteetatens boligverdi som grunnlag for beregning av eiendomsskatt, gjøres dette ved endring av skattemeldingen. Vårt skatte- og avgiftsteam kan bistå deg både i forbindelse med vurdering av om du bør klage på eiendomsskatten samt utarbeide klage. 

Ta kontakt med advokat Marit Moe Rasmussen for spørsmål knyttet til eiendomsskatt.