Eiendomsdagen 2016

Vi har gleden av å invitere til vår årlige Eiendomsdag 1. september i Molde og 8. september i Ålesund.

Vi har gleden av å invitere til vår årlige Eiendomsdag 1. september i Molde og 8. september i Ålesund.

Program

  • Markedsoppdatering for næringseiendom i Møre og Romsdal v/ Peder Normann Raknes (PN Raknes AS)
  • Finansiell investering i næringseiendom v/ Trond Brandeggen (Probiz AS)
  • Eiendomsnytt (fagoppdatering fra Eiendomsavdelingen i Øverbø Gjørtz) v/ Per Sverre Raknes m.fl

Eiendomsdagen 2016 består av tre elementer. Peder Normann Raknes fra PN Raknes går først gjennom markedssituasjonen for næringseiendom i Møre og Romsdal. Hva er status, og hva kjennetegner de gode eiendommer fremover?

Trond Brandeggen fra Probiz vil snakke om de finansielle aspekter ved næringseiendom, f.eks finansiering, investeringsanalyser og begreper som yield, netto/brutto, eierkost, avkastning mv. Ulike aktører bruker samme begreper, men legger kanskje forskjellig i det? ProBiz er et rådgivingsselskap innen eiendom for eiendomsbesittere, utviklere og investorer. Probiz har en rekke anerkjente prosjekter nasjonalt og regionalt, og Brandeggen vil gi oss førstehåndskunnskap om finansiell investering i næringseiendom.

Eiendomsavdelingen i Øverbø Gjørtz avslutter med «Eiendomsnytt». Her går vi gjennom «det som er verdt å vite innen eiendom». Eksempelvis er det lansert nye standardkontrakter både for leie og kjøp/salg av næringseiendom den siste tiden. Forslag til kommende lovendringer kan også påvirke eiendomsbransjen fremover, f.eks endringer i aksjelovens regler om finansiering av eiendom, garantiregler i bustadoppføringslova/avhendingslova, eierseksjonsloven m.m.

Etter kurset samles vi i lokalene til Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz for sosialt samvær. Det vil bli servert fingermat og noe å leske strupen med. Vi håper du vil delta!

Molde: Torsdag 1. september 2016 kl. 16:00 (Scandic Seilet, Molde). Påmelding: hit@ovgj.no

Ålesund: Torsdag 8. september 2016 kl: 16:00. (Radisson Blu Hotel, Ålesund). Påmelding: hss@ovgj.no.