Bypakke Molde - konsekvenser for grunneiere

Molde kommune vedtok torsdag denne uke at ny E 39 mellom Bolsønes og Årø skal anlegges som firefelts vei langs dagens trasè. Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS inviterer til ettermiddagsseminar for en gjennomgang av de konsekvenser ny E 39 vil få for berørte grunneiere, og hvilke handlingsalternativer disse har for å påvirke situasjonen.

Sted: Molde Fjordstuer

Tid: 22. november kl 1600 - 1700

Påmelding: post@ovgj.no

Det vil bli servert påsmurte rundstykker til deltakerne. Seminaret er gratis.