Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 04. mars 2024
Pål Are Lilleheim

Bachelor-studenter på utplassering: – Spennende, utfordrende og motiverende

Maren Gravem og Linn He er bachelorstudenter i rettsvitenskap ved Høgskolen i Molde. De har gjennomført fire ukers utplassering hos oss i ØG, og har i løpet av perioden fått et lite innsideblikk av advokatbransjen. – Det har vært et spennende opphold, og vi har fått utfordret oss på flere områder. Å få jobbe sammen med advokater har vært veldig lærerikt og motiverende, oppsummerer de.

Bachelor-studenter Maren Gravem og Linn He.jpg
Maren Gravem (t.v.) og Linn He går tredjeåret ved bachelorstudiet i rettslære ved Høgskolen i Molde. De har hatt fire ukers praksisplass i ØG.


I ØG gir vi studenter mulighet til å få viktig og relevant erfaring på vegen mot advokatyrket, gjennom trainee-ordning for masterstudenter som har fullført tredje avdeling. For andre gang har vi i tillegg tatt imot bachelorstudenter fra Høgskolen i Molde, slik at de får erfaring med praktisk advokatarbeid.

I år har Linn He og Maren Gravem vært på utplassering hos oss. Begge er studenter på tredjeåret ved høgskolen, som har rundt 40 studieplasser. Høgskolen i Molde har det eneste juss-studiet av sitt slag mellom Bergen og Trondheim.

Under oppholdet har Linn og Maren fått prøve seg i bransjen, og begge har opplevd «advokatbobla» som både spennende, utfordrende og givende.

– Noe av det jeg likte best, og som egentlig var litt overraskende, var at jeg ble utrolig opphengt i ulike tema som jeg ikke trodde kom til å engasjere meg så mye som de faktisk gjorde, innrømmer Maren. – De fire ukene har gått utrolig fort. Vi har fått et innblikk i hvordan yrket som advokat er i praksis, og fått sett at hverdagene er veldig ulike og varierte. Det var veldig morsomt å kunne bruke jussen i praksis, og jeg har lært mye nytt, legger Linn til.

– Varierte arbeidsdager 

I løpet av tiden i ØG har de fått testet en rekke områder, og fått bryne seg på en flere utfordringer. I tillegg har innblikket i advokathverdagen gitt ny og nyttig input på både innhold og variasjon. Spennet av oppgaver de har rukket over er testament, rettskildesøk, ulike notater/svar til klienter, klientmøter og befaring på dødsbo. I sum har de fått et litt annet syn på advokathverdagen.

– Vi har fått være med på mange forskjellige caser innen flere fagområder, og er positivt overrasket over hvor varierte dagene og oppgavene til en advokat er, sier de.

– Fin arbeidsplass 

 Å jobbe i et advokatfirma er ikke bare faglige dypdykk, lovtolkninger, kundemøter, paragrafer og produksjon. Det er også personer som fungerer sammen i et arbeidsmiljø. Linn og Maren er godt fornøyde med opplevelsen også på dette området.  – Advokatene er dyktige innenfor fagområdene sine. Jeg har fått et veldig godt inntrykk av arbeidsmiljøet her, og folkene i ØG virker som en fin og sammensveiset gjeng. De tok godt imot oss da vi kom, og alle har vært hyggelige og vært interessert i å bli kjent med oss, synes Linn.

Noe Maren også er enig i: 

– Jeg synes ØG virker som en veldig fin arbeidsplass. Folkene som jobber her er veldig imøtekommende og hjelpsomme. Det har vært utrolig spennende å få jobbe sammen med, og lære av folk som har så mye kunnskap innenfor ulike fagområder.

Master neste 

Til sommeren er Maren og Linn ferdige med sin bachelor i rettsvitenskap. Da har begge ambisjoner om å gå videre på master. Og praksisplassen i ØG og praktisering av juss har gitt dem mer inspirasjon å ta med på vegen.    

– Temaer som samfunn, lov og rett har alltid vært interessante. Derfor valgte jeg rettslære som valgfag på videregående, og etter det bestemte jeg meg for at jeg ville studere juss. Motivasjonen til videre studier er ytterligere forsterket etter utplasseringen i ØG, sier Maren.

For Linn var også rettslære i valgfag på videregående inngangsporten til studiet, og også hun har fått enda mer motivasjon til å satse mot advokatyrket.

– Jeg har alltid syntes at advokatyrket og jusstudiet har vært interessant. Det er veldig spennende å kunne anvende lover og regler, og lære om de ulike rettsområdene man ellers har i samfunnet. Derfor var rettsvitenskap det som interesserte meg, forteller hun.