Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 22. juli 2022

Arrangerer kurs om kommuners rett til kompensasjon for merverdiavgift

I oktober arrangerer Øverbø Gjørtz kurs om kommuners rett til kompensasjon for merverdiavgift. Målgruppen er kommuner i Møre og Romsdal. – Det er mye kunnskap om kompensasjonsretten rundt om i kommunene og fylkeskommunene, men erfaringer fra en årrekke som rådgiver for det offentlige viser også at det er behov for påfyll med oppdatert kunnskap, presiserer Finn Lervik.

Hovedtemaene for kurset er:

  • Hvem har rett til kompensasjon for merverdiavgift?
  • Hvilke anskaffelser kan det kreves kompensasjon for? (hvilke begrensinger er det gitt for kompensasjonsretten?)
  • Når må merverdiavgiftskompensasjon kreves?

Øverbø Gjørtz vil ha søkelys på praktiske problemstillinger som vi mener er relevante for de fleste kommuner og fylkeskommuner. Nyheter innen kompensasjonsretten vil bli gjennomgått.

Kurset retter seg mot nøkkelpersoner innenfor områdene økonomi, innkjøp og teknisk i den enkelte kommune.

Kurset er godkjent som oppdateringstimer for regnskapsførere og revisorer som trenger slike. Timene er også godkjent for advokater som trenger oppdateringstimer. 

Kursene blir holdt i: 

  • Ørsta 3. oktober, kl. 09.00-12.00
  • Ålesund 4. oktober, kl. 09.00-12.00 
  • Molde 5. oktober, kl. 09.00-12.00
  • Kristiansund 11. oktober, kl. 09.00-12.00 - FORTSATT LEDIGE PLASSER. Vi holder påmeldingen åpen frem til kursdag.

Kursavgift: 500 kr. per person. Faktureres i etterkant. 
Foredragsholdere: Senioradvokat Marit Moe Rasmussen og daglig leder/partner Finn Lervik.

Det blir sendt ut invitasjon til kursene på e-post til personer i den enkelte kommune.
Dersom du er i målgruppen, og ikke mottar e-post, kan du sende en henvendelse til Pål Are Lilleheim, på e-post pal@ovgj.no. Du kan også melde deg på direkte her.
Etter påmeldingsfristens utløp blir det sendt ut praktisk informasjon om lokaler etc. 

Meld deg på her

Her kan du melde deg på kurset, på den lokasjonen som passer best for deg. Merk at påmeldingsfrist for Ørsta, Ålesund og Molde er 19. september, og påmeldingsfrist for kurset i Kristiansund er 26. september.

Om foredragsholderne

Finn er en av landets mest anerkjente advokater innen avgiftsområdet. Han har over 25 års erfaring innen merverdiavgiftsplanlegging for næringsdrivende og offentlige virksomheter. Finn har bistått kommuner og fylkeskommuner, herunder vært rådgiver i forbindelse med nasjonale, regionale og lokale utbygginger. Finn underviser jevnlig innen merverdiavgiftsrettslige temaer, og gir også generell selskapsrettslig bistand.

Marit har lang erfaring med skatte- og merverdiavgiftsaker overfor næringsdrivende, offentlige virksomheter og privatpersoner. Hun har også bakgrunn fra Skatteetaten. 

Øverbø Gjørtz bistår fylkeskommuner og en rekke kommuner løpende i kompensasjonsaker.