Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 04. mai 2023
Pål Are Lilleheim

Anken fra DLA Piper avvist av Høyesterett

Saken fra Borgarting Lagmannsrett, der DLA Piper er dømt til å betale erstatning på 8,6 millioner kroner – pluss fulle sakskostnader – til Aurstad Maskinutleige, er nå rettskraftig. Anken fra DLA Piper er avvist av Høyesterett.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som har funnet at det ikke er tilstrekkelig grunn til at erstatningssaken blir fremmet for Høyesterett. Dermed blir dommen fra Borgarting lagmannsretts, 13. januar 2023, stående.