Advokat Espen Rekkedal fikk medhold - Klient tilkjent kr 5.5 millioner i erstatning

Advokat Espen Rekkedal har bistått en rekke personer i saker om lisenstapsforsikring. NRK har omtalt sak fra Oslo tingrett der en dom nylig ga vår klient fullt medhold. Mannen fikk også medhold i saken i Finansklagenemnda. 

Les om saken her