Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 24. mars 2023

1700 har fått nyttig kunnskap om fremtidsfullmakt, arv og arveplanlegging

Sammen med Sparebanken Møre har vi de siste drøye tre ukene gjennomført hele 13 temamøter, med nesten 1700 tilhørere, i hele Møre og Romsdal. Temaene på arrangementene har vært fremtidsfullmakt, arv og arveplanlegging.

Fremtidsfullmakt_ arv og skifte.jpg
Det har vært overveldende oppslutning på temamøtene Sparebanken Møre har arrangert – med ØG som samarbeidspartner og bidragsyter med nyttig informasjon om viktige temaer.


– Det er temaer som kan være vanskelig og ubehagelig å skulle ta stilling til. Desto viktigere er det å ta tak i det mens man fortsatt kan. Alle opplever endringer i livet, og mange vil på et tidspunkt oppleve enten selv eller med noen av sine nærmeste, at de går fra å være friske til å bli ute av stand til å ivareta sine interesser. Da er det viktig å ha utarbeidet fremtidsfullmakt, og også ha tenkt gjennom et eventuelt ønske og behov for arveplanlegging før det er for sent, forklarer advokat Marthe Strandman Urvik.      

Fremtidsfullmakt er altså, kort forklart, et dokument som sikrer at din vilje oppfylles i spørsmål om økonomi, utdeling av gaver/arveforskudd, salg av eiendom, og andre personlige forhold, etter at du på grunn av sykdom blir ute av stand til å gjøre dette selv.

Formidler viktig kunnskap

Sparebanken Møre har stått som arrangør av temamøtene, og har gjort en formidabel jobb med både invitasjoner og tilrettelegging. Deres profil som livsløpsbank for privatpersoner og næringslivsbank for hele Nordvestlandet, er sammenfallende med ØGs profil som et fullservice advokatfirma med fire avdelinger i Møre og Romsdal. Et samarbeid og felles budskapsformidling slik vi har gjennomført her, faller derfor veldig naturlig. 

– Det er viktig for Sparebanken Møre å bidra til at mange får kunnskap om viktige temaer som har betydning for den enkeltes økonomi og fremtid. Temaene fremtidsfullmakt, arv og skifte ble formidlet på en flott og forståelig måte av dyktige advokater, og vi har fått gode tilbakemeldinger på alle lokasjoner, oppsummerer Turid Humlen, seniorøkonom i Sparebanken Møre. Hun har vært primus motor og tilrettelegger for opplegget.

ØG og Sparebanken Møre.png
Vel blåst av de sju ansatte fra ØG som bidro på de 13 arrangementene. Øverst f.v. Øystein, Linda, Johan og Martin. Nede f.v. Nils, Nicolai og Marthe.


13 steder – mange i ilden

I løpet av de drøye tre ukene har temamøtene blitt arrangert på følgende steder: Ålesund, Haram, Herøy, Sande, Ulstein, Sula, Molde, Syvde, Sykkylven, Ørsta, Rauma, Tingvoll og Kristiansund. 

Hele seks av våre advokater og en advokatfullmektig har vært i ilden i løpet av de 13 arrangementene. Det er advokatene Marthe Strandman Urvik, Nils Grytten, Øystein Remme, Martin M. Williams, Johan Mareno Teiseth og Linda Bøyum-Folkeseth, samt advokatfullmektig Nicolai Støren.   

Den store interessen for temamøter har gjort at det nå planlegges flere arrangementer etter samme mal, med Sparebanken Møre og Øverbø Gjørtz som samarbeidspartnere. Disse vil bli til høsten. Tema er ikke spikret ennå, men vil være aktuelle hverdagstemaer som er nyttig å få mer kunnskap om for folk flest. Så følg med!