Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 23. desember 2022
Pål Are Lilleheim

– Fortsetter veksten, og skal ansette flere i 2023

Øverbø Gjørtz fortsetter veksten i 2022. – Vi har brukt året til å gjøre ei intern omstrukturering for å serve kundene enda bedre. Samtidig har vi klart å fortsette den positive utviklingen og veksten. Vi skal bli enda bedre i 2023, noe som blant annet betyr at vi skal styrke laget med flere advokater/advokatfullmektiger, oppsummerer daglig leder Finn Lervik.

Anna, Hallgrim og Ingvild.

– Det er en stor styrke for oss at vi er representert i hele Møre og Romsdal. Selv om vi hele tiden benytter de beste advokatressursene på hvert oppdrag, uavhengig av hvor de jobber, ser vi at den lokale kunnskapen og kjennskapen er viktig. Én ting er innenfor de privatrettslige områdene, men det kommer kanskje enda tydeligere frem opp mot det varierte og sterke næringslivet i regionen, sier daglig leder Finn Lervik i Øverbø Gjørtz.

Størst mellom Bergen og Trondheim

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz ble etablert i 2013, etter sammenslåing av Øverbø Standal & Co, med kontorer i Molde og Kristiansund, og Gjørtz & Co – som hadde avdelinger i Ålesund og Ørsta. Firmaet har beholdt de fire kontorene, og har i dag 38 ansatte. 

– Med det er vi det største advokatfirmaet mellom Bergen og Trondheim, og er samtidig det sjuende største i landet av firmaene som har hovedkontor utenfor Oslo-området. Størrelsen i seg selv er ikke det viktigste. For oss, og ikke minst kundene våre, ser vi det som et stort fortrinn at vi har et sterkt fagmiljø bestående av svært dyktige og dedikerte medarbeider – med spisskompetanse innenfor de fleste rettsområder, forklarer Lervik.  

– Posisjonerer oss for videre vekst

2022 har vært et år der Øverbø Gjørtz har vært gjennom ei omstilling. Ved årsskiftet tok Lervik over stafettpinnen som daglig leder, etter Bjarte Aambø som hadde rollen i tre år.  

– For meg har det vært viktig å videreføre det gode grunnarbeidet Bjarte la, men samtidig posisjonere oss for videre vekst. Tidene endrer seg, og konkurransesituasjonen med den. Vi går nå inn i 2023 med litt annen organisering, der vår robusthet og spisskompetanse kommer enda bedre til sin rett – og der vi hele tiden tilpasser oss etter behov og ønsker fra kundene, forklarer Lervik. 

Perioden med omstilling og effektivisering ved alle kontorene begynte i Aambøs periode som daglig leder, og for 2021 kunne Øverbø Gjørtz vise til et bedre sluttresultat enn i 2020. 

– I 2021 hadde vi færre advokater i virksomhet, men de som var i rekkene leverte til gjengjeld svært godt både på kvantitet og kvalitet. Derfor endte vi opp med det beste resultatet siden sammenslåingen i 2013. Denne utviklingen har fortsatt i 2022, og omsetningsmessig har vi levert på budsjett – til tross for at vi var ambisiøse, opplyser Lervik. 

Lars Erik, Elina og Runar.

Begivenhetsrikt 2022

Det har vært et svært begivenhetsrikt år for Øverbø Gjørtz, med stor aktivitet og mange høydepunkter. 

– Vi har vunnet frem med to saker i Høyesterett, vi har hatt advokat på listen over landets mest lovende talent innen fiskeri og havbruk, vi har bidratt i store transaksjoner som salg av Vestbase i Kristiansund, vi har gjennomført flere store arrangementer sammen med gode samarbeidspartnere, hatt internkursing for næringsliv og kurs i kompensasjonsrett for kommunene i Møre og Romsdal, fylkeskommunene og Møre og Romsdal Revisjon. På vegne av kunde vant vi en sak mot staten av prinsipiell betydning for oppdrettsnæringen, og mot slutten av året har enda en av våre advokater kommet gjennom nåløyet og skal ha prøvesak for Høyesterett på nyåret – for å nevne noe av det vi har levert i 2022, forteller Lervik.   

Flere av advokatene med spisskompetanse innfor ulike rettsområder jobber også med store og tunge kunder utenfor Møre og Romsdal. 

– Det viser at vi er en nasjonal aktør på spisskompetanse, understreker Lervik. 

Blant annet kan ØG vise til bistand gjennom flere år innen avgiftsplanlegging, i den største samferdselsutbyggingen som har vært på fastlands-Norge.  

Finn Lervik 2.JPG
Daglig leder Finn Lervik

Nye på plass – skal ha flere

I løpet av 2022 har Øverbø Gjørtz også fått på plass en ny advokat ved kontoret i Molde, ny advokat og advokatfullmektig ved kontoret i Ørsta, og ansatt en person i stilling som markeds- og kommunikasjonsansvarlig. Videre har hele ni traineer fått nyttig erfaring hos advokatfirmaet. 

– Vi er hele tiden på jakt etter dyktige medarbeidere og talenter. Slik det ser ut nå, tar vi sikte på å ansette fire til seks nye advokater/advokatfullmektiger i 2023. Vi har ambisjoner om videre vekst, og vi ser på oss selv som en attraktiv arbeidsgiver, påpeker Finn Lervik. 

– Det er i hvert fall hevet over enhver tvil at vi tilbyr et sterkt fagmiljø med spennende og allsidig portefølje. Vi leverer tjenester til både private og det offentlige – og er store og tunge innenfor næringsjussen, der vi tilbyr spisskompetanse innen flere sentrale rettsområder. Det er spisskompetanse vi hele tiden søker å styrke og å videreutvikle oss på. Det betyr i praksis at vi overfor kundene har de beste forutsetninger for å løse oppdragene. For ansatte betyr det et miljø som gir rom for faglige utfordringer og videreutvikling, avslutter han.

  • Er du på leting etter nye utfordringer og muligheter? Ta en titt her .

Camilla og Marthe