Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Publisert 03. oktober 2022

– En sak av prinsipiell betydning for landbasert oppdrettsnæring

I uke 39 prosederte Advokatene Erik Staurset Andresen og Bjarte Aambø en firedagers rettssak i Sogn og Fjordane Tingrett. Saken er mot staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, og dreier seg om prinsipielle spørsmål for oppdrettsnæringen.

Erik og Bjarte - med kapper.jpg
Erik Staurset Andresen (t.v.) og Bjarte Aambø.


– Saken er knyttet til klassifisering av et landbasert oppdrettsanlegg i Solund kommune. Veldig forenklet dreier det seg om å avklare om det aktuelle anlegget, som ligger på land, også gjør det i akvakulturlovens forstand, forklarer Erik Staurset Andresen.

– Utfallet av saken vil ha stor betydning for næringen i fremtiden, så det er på alle måter en svært viktig sak, legger Bjarte Aambø til. 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller saker du trenger hjelp til? Ta kontakt