Øverbø Gjørtz har bistått med salg av Capitech

Øverbø Gjørtz har bistått aksjonærene i Capitech AS med salg av selskapet til Infotjenester AS. Capitech fra Kristiansund har historie tilbake til 90-tallet, og leverer egenutviklet programvare og konsulenttjenester med hovedvekt på effektiv styring av personellressurser. Kompetanse- og systemleverandøren Infotjenester er Skandinavias største aktør innen abonnementsbasert rådgivning, og Norges ledende leverandør av HR-løsninger.

Fakta Infotjenester:

Etablert: 1985

Omsetning konsern: Ca. 317 millioner (2016)

Antall ansatte: Ca. 200

Kontorer: Sarpsborg (hovedkontor), Göteborg, Gdansk.

Datterselskap: Tholin & Larsson AB, Sverige.

Fakta Capitech:

Etablert: 1975

Omsetning: Ca. 18 millioner (2016)

Antall ansatte: 16

Hovedkontor: Kristiansund

MER INFORMASJON

• https://www.capitech.no/nyheter/capitech-inng%C3%A5r-n%C3%A5-i-infotjenester-gruppen/

• http://www.infotjenester.no/kompetanse/personal/2017/01/infotjenester-kjoper-capitech/

• http://www.tk.no/nyhet/okonomi-og-naringsliv/ikt/capitech-har-fatt-nye-eiere/s/5-51-268030

• https://www.sa.no/infotjenester/naringsliv/nyhet/infotjenester-har-kjopt-kristiansund-selskap/s/5-46-295004

FORRETNINGSOMRÅDER

• Selskapsrett, transaksjoner og M&A